Home

Welkom op de site van Triggerpoint Therapie Enkhuizen


Voor Sport- en Wellnessmassage Praktijk Enkhuizen kunt u klikken op SWPE bovenin het menu.

Nieuw Update  16-11-2019


De herfst is in volle gang en de koude doet zijn intrede. We ontvangen veel verzoeken tot het verhelpen van klachten in de spieren op dit moment. Het kan zijn dat er een wachttijd is.


Zorgverzekeraars 2020


In het nieuwe jaar wordt de vergoeding voor alternatieve zorg minder. VGZ (waaronder ook Unive, IZZ en IZA e.d.) heeft de bijdrage fors naar beneden bijgesteld. Dit is heel jammer voor ons als neuromusculair therapeuten. CZ (en ook de bijbehorende maatschappijen zoals Nationale Nederlanden, Ohra e.d.) vinden dat de fysiotherapeut onze manier van behandelen kan doen. Dry needling blijft in onze ogen een specialisme, welke een lange opleiding vereist! Tevens dient de fysiotherapeut de richtlijnen te volgen voor de behandelingen en wordt dry-needling daar niet genoemd. Een neuromusculair therapeut doet meer dan alleen dry-neelding. We werken o.a. ook veel met fascia d.m.v. Ergon therapie.


Uit onderzoek is gebleken dat fascia therapie een waardevolle aanvulling is. Hierover volgt binnenkort meer op deze site.


Voor een goed vergelijk kunt u de volgende link volgen


https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/neuromusculaire-therapie


Tarieven 2020


We verhogen ons tarief niet voor 2020. Wel kan een vervolgconsult nu ook per half uur worden geboekt, indien de behandeling dit toelaat.


www.triggerpointtherapieenkhuizen.nl


www.triggerpointtherapieenkhuizen.nl nu ook te vinden op www.massage-info.nlHeeft u last van uw nek en blijft dit regelmatig opspelen? Omkijken over de schouder lukt niet helemaal goed, want dan voelt u de herkenbare pijn opkomen? Dit is 1 van de vele voorbeelden die er zijn indien u te maken kunt hebben met disfuncties in uw spieren, veroorzaakt door Triggerpoint.

Even een momentje voor uzelf?


Kijkt u dan eens bij een van de massages of wellness-arangementen via het kopje SWPE!


Wanno Vink


Luitenant-kolonel (Bataljonscommandant) bij Koninklijke Landmacht


Sandra heeft als sportmasseur het 21-koppig Vierdaagse detachement van de Bcie 20 Natresbat uit Bergen fantastisch ondersteund. Kennis van zaken, aanpakken en een uitstekend teamlid...

Namens het hele detachement: BEDANKT!

August 15, 2011, Wanno was Sandra's client

Ellen Vriend-Beijer


Nou, net gebeld door de Neuroloog om te vragen over mijn hoofdpijn. Ik vertelde dat ik bij jou ben geweest en sindsdien geen pijn meer had. Hij zei, nou dan heb je een hele goede gehad, dus ik kan niet anders dan het compliment even te delen.


Copyright @ triggerpoint therapie enkhuizen 2019

Triggerpoint Therapie Enkhuizen/Sport- en Wellnessmassage Praktijk Enkhuizen

Per 1 november 2017 Raadhuisplein 40, 1611 AS BOVENKARSPEL


De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens

Tel. 06-46312254   

email: info@triggerpointtherapieenkhuizen.nl

AGB praktijk. Aangesloten bij: NMTN, VBAG, BMST, NIBIG(SRBAG), RBCZ. SHO OP.11.12.30.1618522.01