Home
Logo nvst

Welkom op de site van Triggerpoint Therapie Enkhuizen


Voor Sport- en Wellnessmassage Praktijk Enkhuizen kunt u klikken op SWPE bovenin het menu.

Verhoging tarieven per 01-01-2021


Het is een bewogen jaar geweest voor ons als therapeuten. De balance is opgemaakt voor het afgelopen jaar en voor dit jaar hopen we dat het Coronavirus goed beheersbaar kan blijven. We hebben besloten om de tarieven per 01-01-2021 te verhogen naar € 60,00 voor een intakeconsult (was € 56,00) en voor een vervolgconsult € 55,00. (was € 50,00). Het tarief voor een kort consult blijft 35,00. Iedereen zal hiervan op de hoogte worden gebracht.


Nieuwsbericht 12-01-2021 Praktijk gesloten wegens verlenging Coronamaatregelen tot 9 februari 2021


Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot 9 februari 2021.


Er kunnen op dit moment geen afspraken worden ingepland. Wel kan er een verzoek worden gedaan, zodat zodra we weer in mogen plannen, ook met u een afspraak kan worden gemaakt. 


Nieuwsbericht 01-01-2021 Praktijk gesloten wegens Coronamaatregelen van 14 december 2020


Vanaf 14 december is de praktijk gesloten inzake de Coronamaatregelen. Er kunnen weer afspraken worden gemaakt, zodra bekend is wanneer wij weer mogen beginnen. Op dit moment is de streefdatum 19 januari 2021. Echter diverse berichten komen al binnen dat er een verlenging wordt doorgevoerd. Wij zijn in afwachting van de persconferentie van 12 januari 2021.


Voor nu wensen wij iedereen een voorspoedig en gezonde 2021 en hopen u het komende jaar weer te begroeten.


Nieuwsbericht 01-07-2020 Praktijk volgeboekt tot 24 augustus 2020


Vanaf 11 mei is onze praktijk weer geopend en zijn we gestart met het inplannen van de geannuleerde afspraken. Op dit moment zit de praktijk volgeboekt tot 24 augustus 2020. Door de coronamaatregelen in de praktijk kunnen wij minder mensen ontvangen per week. Er wordt na iedere cliënt schoongemaakt en hier is tijd voor gereserveerd. Tevens willen wij bij binnenkomst de cliënt opvangen en begeleiden met de genomen Coronamaatregelen.


Wij kunnen hierdoor geen nieuwe cliënten aannemen tot 1 september 2020.


Wel kunt u ons natuurlijk een mail toezenden met uw vraag en zullen uw mail z.s.m. beantwoorden.Nieuwsbericht 03-04-2020


Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april


Nieuwsbericht | 31-03-2020 | 19:00


Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.


Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie.


Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.


De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.


Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.


Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.


Alleen samen krijgen we corona onder controle.Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen


Nieuwsbericht | 23-03-2020 | 19:23


Bekijk ook het bericht van 24 maart met de nadere uitwerking en precisering van de maatregelen van 23 maart. Of lees de vragen en antwoorden over samenkomsten, evenementen, groepsvorming en sluiting openbare locaties.

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
  • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
  • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
  • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
  • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
  • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
  • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.


Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.


Voor de praktijk houdt dit het volgende in:


Wij zijn gesloten vanaf 23 maart 2020 tot in ieder geval 28 april 2020. Nader bericht volgt nog hierover.
Zorgverzekeraars 2020


In het nieuwe jaar wordt de vergoeding voor alternatieve zorg minder. VGZ (waaronder ook Unive, IZZ en IZA e.d.) heeft de bijdrage fors naar beneden bijgesteld. Dit is heel jammer voor ons als neuromusculair therapeuten. CZ (en ook de bijbehorende maatschappijen zoals Nationale Nederlanden, Ohra e.d.) vinden dat de fysiotherapeut onze manier van behandelen kan doen. Dry needling blijft in onze ogen een specialisme, welke een lange opleiding vereist! Tevens dient de fysiotherapeut de richtlijnen te volgen voor de behandelingen en wordt dry-needling daar niet genoemd. Een neuromusculair therapeut doet meer dan alleen dry-neelding. We werken o.a. ook veel met fascia d.m.v. Ergon therapie.


Uit onderzoek is gebleken dat fascia therapie een waardevolle aanvulling is. Hierover volgt binnenkort meer op deze site.


Voor een goed vergelijk kunt u de volgende link volgen


https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/neuromusculaire-therapie


Tarieven 2020


We verhogen ons tarief niet voor 2020. Wel kan een vervolgconsult nu ook per half uur worden geboekt, indien de behandeling dit toelaat.


www.triggerpointtherapieenkhuizen.nl


www.triggerpointtherapieenkhuizen.nl nu ook te vinden op www.massage-info.nlHeeft u last van uw nek en blijft dit regelmatig opspelen? Omkijken over de schouder lukt niet helemaal goed, want dan voelt u de herkenbare pijn opkomen? Dit is 1 van de vele voorbeelden die er zijn indien u te maken kunt hebben met disfuncties in uw spieren, veroorzaakt door Triggerpoint.

Even een momentje voor uzelf?


Kijkt u dan eens bij een van de massages of wellness-arangementen via het kopje SWPE!


Wanno Vink


Luitenant-kolonel (Bataljonscommandant) bij Koninklijke Landmacht


Sandra heeft als sportmasseur het 21-koppig Vierdaagse detachement van de Bcie 20 Natresbat uit Bergen fantastisch ondersteund. Kennis van zaken, aanpakken en een uitstekend teamlid...

Namens het hele detachement: BEDANKT!

August 15, 2011, Wanno was Sandra's client

Ellen Vriend-Beijer


Nou, net gebeld door de Neuroloog om te vragen over mijn hoofdpijn. Ik vertelde dat ik bij jou ben geweest en sindsdien geen pijn meer had. Hij zei, nou dan heb je een hele goede gehad, dus ik kan niet anders dan het compliment even te delen.