Consult Triggerpoint therapie

Het consultTriggerpoint therapie is een snelle en uiterst effectieve methode voor zowel de behandeling van gespannen en overbelaste spieren als het neutraliseren van myofasciale triggerpoints. De therapie is op basis van een holistische visie.


Holisme (Grieks: holon: het geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen.


Deze vorm van therapie kan worden uitgevoerd op basis van 'dry needling', of aan de hand van 'longitudinale compressie', tevens wordt de therapie ondersteund door diverse massages, waaronder ook spinale segment massage.


Een dry needle consult wordt uitgevoerd met een dunne dry-needling naald, om aanwezige triggerpoints te behandelen.  Er is tijdens wetenschappelijke onderzoeken naar behandelingsmethodes naar voren gekomen dat Dry-Needling de meest effectieve behandelmethode is.


Longitudinale compressie is een vorm van triggerpoint therapie, die aan de hand van speciale massage technieken wordt uitgevoerd en is bij uitstek geschikt voor mensen die dry needling liever niet willen ondergaan. Tevens is deze behandelmethode geschikt om gespannen spieren, waar geen actieve maar wel latente triggerpoints aanwezig zijn, te behandelen.


Spinale segment massage is een vorm van bindweefselmassage.


Alle behandelmethoden worden door Triggerpoint Therapie Enkhuizen aangeboden.


De consulten worden ondersteund met coaching zelfbehandeling, oefeningen en leefstijl adviezen. Het is ook mogelijk diverse oefenmateriaal van goede kwaliteit bij ons aan te schaffen, zoals een balancekussen, dynaband e.d.
Waar bestaat een consult uit?


Een consult bestaat uit het identificeren en behandelen van klachten en pijn, welke binnen de behandelingen van de praktijk plaats kunnen vinden. Tijdens het intakegesprek zal de therapeut met u diverse vragen doorlopen, die essentieel kunnen zijn voor de manier van behandelen.

Daarbij zullen vragen over medicatie, eerdere blessures en specialistische behandelingen worden gesteld, alsmede vragen over werk, sport en de gezinssituatie.


Samen met u stellen wij een behandelplan samen en zullen wij u motiveren om een actieve rol te spelen in het eigen herstel. Per keer zal het verloop van de klacht en de uitwerking van een behandeling uitgebreid worden besproken. Dit is belangrijk om de werkwijze aan te kunnen passen. Ieder mens zal dan ook verschillend reageren op de behandeling. Dry needling is een intensief consult. De uitwerking kan voor de ene persoon heel erg meevallen, maar voor de ander kan het behoorlijk heftig zijn. De uitwerking is dan ook afhankelijk van vele factoren en kan ook per consult verschillen. Bij een te heftige reactie zullen wij de werkwijze aanpassen. U krijgt ook oefeningen mee naar huis om uzelf te leren behandelen.


Na het consult is het dan ook raadzaam om veel te drinken en de spieren warm te houden. Sporten zou prima kunnen na een consult, toch adviseren wij het even rustig aan te doen. De spieren kunnen iets vermoeid aanvoelen, maar dat herstelt snel.


Het aantal consulten is per situatie verschillend en zal worden opgenomen in het behandelplan.


Hoe resoluter u als klant de klachten aanpakt, des te sneller zal er resultaat geboekt kunnen worden, want hoe langer de periode tussen de klacht en het begin van de behandeling is, des te meer consulten zullen nodig zijn.


Een consult zal bestaan uit:


• Anamnese (vraaggesprek 1e behandeling)

• Lichamelijke Inspectie en onderzoek

• Functieonderzoek en/of in kaart brengen van Triggerpoints

• Beoordeling van klachten en eventuele doorverwijzing arts of ander paramedici

• Opstellen behandel plan

• Uiteindelijke behandeling

• Meegeven advies en oefeningen

• Nazorg: Massage of Infra Rood behandeling

• Evaluatie bij vervolgafspraak en bijstellen behandelplan